Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Specializace ambulance

Ambulance klinické logopedie je schopna díky svému modernímu vybavení poskytnout vysoce kvalitní a odbornou péči i v případě těžkých vad řeči (např. vývojová dysfázie), včetně dětí s kombinovaným postižením (mentální, zrakové, tělesné postižení apod.). V těchto případech se nezaměřujeme na pouhou výslovnost. Představa, že na logopedii „jen trénujeme před zrcadlem hlásky“ je naprosto mylná. I se zcela nemluvícím tříletým dítětem můžete na logopedii docházet. Čekání, až se dítě rozmluví, se nemusí vyplatit. Ordinace je pro tyto případy dostatečně vybavena. Výrazně barevné, velké a snadno uchopitelné pomůcky jsou pro děti velkým lákadlem.

Poskytujeme také péči dětem s myofunkčními vadami. Ordinace je vybavena speciálními pomůckami, které usnadní terapii. Pomůcky Infant trainer, Lip trainer a Trainer T4K lze u nás dokonce zakoupit.

V ambulanci se samozřejmě zabýváme i běžnými vadami výslovnosti. Ovšem i výslovnost lze řešit hravou a zábavnou formou. Při terapii využíváme v případě potřeby PC programy.

Na klasické knížky ovšem nezapomínáme.

Jemná motorika a grafomotorika může být zábava.

V ambulanci poskytujeme logopedickou péči dětem před i po kochleární implantaci. Díky vybavení pomůckami, jsme schopni poskytnout péči i velmi malým dětem. Kvalitní předoperační příprava významně pomůže při programování řečového procesoru a pouze důsledná rehabilitace po operaci přináší očekávané výsledky.

Vady výslovnosti u dospělých řešíme zcela jinak. Používáme vždy a pouze pomůcky adekvátní věku. Na terapii se lze v případě potřeby domluvit v pozdějších odpoledních hodinách.

U těžkých vad řeči (po úrazech hlavy, stavy po CMP, neurodegenerativní onemocnění) je ambulance dostatečně vybavena diagnostickými a terapeutickými materiály, včetně speciálních PC programů.

Ambulance se specializuje na péči o osoby s kochleárním implantátem. Intenzívní terapie je po zapojení zcela nezbytná! Bez logopedické péče nelze očekávat dobré výsledky. Terapie je v těchto případech „ušitá na míru“ každému klientovi. Osvědčil se model denní docházky po dobu dvou měsíců. Poté 2-3x měsíčně. Intenzita sezení se může samozřejmě upravit. Je důležité si uvědomit, že s kochleárním implantátem se člověk musí naučit slyšet.

Rychlý kontakt