Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Poskytované služby

Ambulance sídlí v nové budově Očního centra Vyhlídka v 1. patře. Terapie probíhá v příjemném prostředí nově zařízené a klimatizované ordinace.


Klinická logopedie je nelékařský zdravotnický obor, kdy péči poskytuje klinický logoped. Klinická logopedie poskytuje služby nejenom dětem, ale i dospělým.Logopedická péče o dospělé klienty je zcela odlišná od péče o děti.

Tato ambulance se specializuje i na péči o dospělé klienty. Jedná se zejména o klienty:

  • Po cévní mozkové příhodě, kteří mají problémy s vyjadřováním; hybností rtů, tváří a jazyka; potíže s polykáním
  • po úrazech hlavy
  • s degenerativními onemocněními CNS (např. demence). Ambulance se zaměřuje na klienty s Alzheimerovou nemocí (nejčastější typ demence). Zejména v počáteční fázi tohoto onemocnění je vhodná logopedická péče. Může významným způsobem zkvalitnit život nemocného. Logopedická péče je v těchto případech nedílnou součástí komplexního přístupu.
  • s poruchami plynulosti řeči (koktavost a breptavost)
  • s přetrvávající nesprávnou výslovností hlásek


Ambulance poskytuje preventivní, diagnostickou, terapeutickou a poradenskou péči.

Poskytujeme péči celého spektra vad řeči.

Nejčastěji je řešena dyslalie (patlavost), opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, koktavost, brebtavost, symptomatické poruchy řeči (poruchy řeči v souvislosti s vadami zraku, sluchu, dětskou mozkovou obrnou apod.).Rychlý kontakt