Specializace ambulance

Ambulance klinické logopedie je schopna díky svému modernímu vybavení poskytnout vysoce kvalitní a odbornou péči i v případě těžkých vad řeči (např. vývojová dysfázie), včetně dětí s kombinovaným postižením (mentální, zrakové, tělesné postižení apod.). V těchto případech se nezaměřujeme na pouhou výslovnost. Představa, že na logopedii „jen trénujeme před zrcadlem hlásky“ je naprosto mylná. I se zcela nemluvícím tříletým dítětem můžete na logopedii docházet. Čekání, až se dítě rozmluví, se nemusí vyplatit. Ordinace je pro tyto případy dostatečně vybavena. Výrazně barevné, velké a snadno uchopitelné pomůcky jsou pro děti velkým lákadlem.

Poskytujeme také péči dětem s myofunkčními vadami. Ordinace je vybavena speciálními pomůckami, které usnadní terapii. Pomůcky Infant trainer, Lip trainer a Trainer T4K lze u nás dokonce zakoupit.

V ambulanci se samozřejmě zabýváme i běžnými vadami výslovnosti. Ovšem i výslovnost lze řešit hravou a zábavnou formou. Při terapii využíváme v případě potřeby PC programy.

Na klasické knížky ovšem nezapomínáme.

Jemná motorika a grafomotorika může být zábava.

V ambulanci poskytujeme logopedickou péči dětem před i po kochleární implantaci. Díky vybavení pomůckami, jsme schopni poskytnout péči i velmi malým dětem. Kvalitní předoperační příprava významně pomůže při programování řečového procesoru a pouze důsledná rehabilitace po operaci přináší očekávané výsledky.

Vady výslovnosti u dospělých řešíme zcela jinak. Používáme vždy a pouze pomůcky adekvátní věku. Na terapii se lze v případě potřeby domluvit v pozdějších odpoledních hodinách.

U těžkých vad řeči (po úrazech hlavy, stavy po CMP, neurodegenerativní onemocnění) je ambulance dostatečně vybavena diagnostickými a terapeutickými materiály, včetně speciálních PC programů.

Ambulance se specializuje na péči o osoby s kochleárním implantátem. Intenzívní terapie je po zapojení zcela nezbytná! Bez logopedické péče nelze očekávat dobré výsledky. Terapie je v těchto případech „ušitá na míru“ každému klientovi. Osvědčil se model denní docházky po dobu dvou měsíců. Poté 2-3x měsíčně. Intenzita sezení se může samozřejmě upravit. Je důležité si uvědomit, že s kochleárním implantátem se člověk musí naučit slyšet.

Rychlý kontakt