Pojišťovny

Ambulance má uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotních služeb v oboru klinická logopedie s těmito pojišťovnami:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Všeobecná zdravotní pojišťovna

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

213 - Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna (RBP-ZP)

Revírní bratrská pokladna

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Poskytovaná péče je pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven bezplatná.

Rychlý kontakt